Schöck ComBAR Skalmursankare

Schöck ComBAR® skalmursankare ger prefabproducenter och konstruktörer en ny lösning som är ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella förbindningar vid skalmursväggar.

Läs mer.