Finsk godkännandemyndighet konstaterar: Schöck Isokorb® håller i 100 år

Nya tester som har utförts av den finska godkännandemyndigheten fastställer att Schöck Isokorb® typ K håller i 100 år vid belastningar som uppstår på grund av temperaturändringar. Ett dynamiskt test har utförts i längdaxeln på Schöck Isokorb® där den maximala tempera-turskillnaden mellan vinter och sommar i Finland simulerades. Efter belastningscykler som motsvarade användning i 100 år avslutades försöket.
Hållbarhet i 100 år är numera fastställd i det finska tillståndet. Tack vare den unika konstruk-tionen hos Schöck Isokorb® med spänningsfritt lagrade trycklager och det rostfria stålets duk-tilitet i fogen efterlevdes dessa krav enkelt.

För att ladda ner det Finska godkännandet, klicka här.