50 år Schöck 50 år innovation

I april 1962 grundade han Schöck Bautrupp och var sedan aktiv som byggentreprenör i sydvästra Tyskland. Med sin byggnadspraktiska erfarenhet utvecklade den unge ingenjören under de kommande åren innovativa komponenter och byggde samtidigt upp Schöck till ett modernt industriföretag. Hans uppfinningar används för att rationalisera byggprocessen och för att höja byggkvaliteten. Särskilt Schöck Isokorb som revolutionerade byggvärlden 1983 och än idag är den bästa lösningen för termisk separation av balkonger. Vi känner oss skyldiga att upprätthålla Eberhard Schöcks högt ställda krav: med innovativa produktlösningar för värmeisolation, bullerskydd och armeringsteknik; vid nybyggnationer och ombyggnationer; med målet att tillhandahålla optimala produktlösningar åt våra kunder över hela världen. Besökare kan uppleva historien i Schöck-muséet vid nästa halvårsskifte.