Schöck Isolink® TA-H

Schöck Isolink® typ TA-H är ett förankringselement av glasfiberkomposit som kombinerar funktionen att koppla ihop ytter- och innerdelar i ett sandwich-element samt fungera som distans. Det används alltså för att koppla ihop ytter och innerdelarna i centriskt isolerade sandwich- och elementväggar. Tack vare de termiska egenskaperna (λ = 0.7 W / mK) hos glasfiber ger Isolink® utmärkt isolerande funktion.

 

Mer info
Schöck Isolink® TA-H: För understödda isolerade sandwichväggar och ihåliga väggar

Isolink®-ankarna för centriskt isolerade sandwich-väggar är utrustade med snedkapade ändar. Typ TA-H installeras horisontellt och överför horisontell vindlast, dessutom har glasfiberkomposit väldigt hög dragkapacitet 60,000 N/mm2), vilket medför att endast ett fåtal Isolink®-ankare per vägg behöver användas.

Tack vare den smarta designen och den cylindriska formen är Isolink® TA-D lätt att montera och att positionera fritt. Produkten medför en effektiv produktion av betongdelarna i fabrik. Dessutom kan ankarna användas med alla typer av isoleringmaterial. Det är möjligt att producera mycket stora prefabelement, upp till 6x12 m.

Sandwich- och elementväggar kan ges en brandmotståndsklass upp till RE120. Schöck Isolink® TA-D är också certifierad hos tyska Passivhusinstitutet i Darmstadt som en ”passivhus-komponent” i kategorin ”väggförankringssystem”.

Nedladdningar
Broschyrer
Broschyr Schöck Isolink®/Thermoanker (UK version)
pdf, 392,92 KB
(10.05.2016)
Fördelar

Enkel och mångsidig montering

Isolink® är ett distanselement och ett dragankare i en mycket lättmonterad och hanterbar kombination med alla typer av isoleringsmaterial.

Optimal värmeisolering

Isolink® har mycket goda fysikaliska egenskaper och är värmeisolerande, vilket innebär att ingen värmeöverföring sker och att höga R-värden kan uppnås. 

Speciella egenskaper

Glasfiber är termiskt isolerande och korrosionsbeständigt. Detta gör Isolink® även lämpat för tillämpning i väggar med låga tätskikt.