Schöck Isokorb® XT typ EQ

Schöck Isokorb® XT typ EQ används för jordbävningssäker infästning av balkonger och loftgångar. Elementet finns också tillgänglig i ett brandsäkert utförande (REI120). Schöck Isokorb® XT typ EQ överför horisontella drag-, tryck- och tvärkrafter och överför i kombination med Isokorb® XT typ K även negativa moment från fritt utkragade betongelement.

Mer info
Schöck Isokorb® XT typ EQ – för jordbävningssäker infästning

Isokorb® XT typ EQ har en 120 mm isoleringstjocklek och minimerar värmeförlust och förebygger köldbryggor. Elementet används alltid i kombination med Schöck Isokorb® XT typ K, Q, Q-P eller D.

Isokorb® XT typ EQ-element finns standard i höjderna 160 - 250 mm. Vår Tekniska avdelning hjälper dig gärna med specialanpassade lösningar.

Fördelar

Högkvalitativ värmeisolering

Schöck Isokorb® tillverkas av högkvalitativa material med mycket låg värmeledning för optimal värmeisolering och maximal boendekomfort.

Unika förankringslösningar

Schöck Isokorb® XT typ EQ är det enda värmeisolerande separationselementet för jordbävningssäker förankring och tillämpas sedan många år med framgång i Frankrike och Italien.

Specialanpassade lösningar

Våra tekniska konsulter har mångårig expertis och internationell erfarenhet med att även i de mest komplexa situationerna hitta den bästa lösningen.

Nedladdningar
Teknisk information
Technical Information Schöck Isokorb® XT for reinforced concrete structures
pdf, 9,22 MB
(08.12.2020)
Broschyrer
Broschyr Schöck Isokorb® (UK version)
pdf, 2,01 MB
(28.02.2020)