Zanesljiva kakovost. Ogled proizvodnje Schöck.

ZAG, kot mednarodna priznana raziskovalna organizacija na področju gradbeništva, deluje kot vezni člen med proizvajalci gradbenih proizvodov, izvajalci gradbenih del, nadzornimi inštitucijami ter investitorji.

Kot certificirani proizvajalec Schöck Isokorb® elementov, smo zavezani k letnim kontrolam kakovosti. V sklopu teh kontrol so junija in septembra predstavniki Zavoda za gradbeništvo v Puckingu in Baden Badnu izvedli pregled celotnega procesa proizvodnje ter potrdili ustreznost kakovosti proizvedenih izdelkov.

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.
Kontakt
BIL_MA_Grupp--Norbert_16z9_FHD_2021
Schöck Bauteile Ges.m.b.H.
BIL_MA_Grupp--Norbert_16z9_FHD_2021