V mladih je prihodnost. Izobraževanje za študente.

Kot podjetje z zelo inovativnimi rešitvami, poskušamo svoje znanje in izkušnje prenašati tudi na mlade.

Že leta v Mariboru in Ljubljani izvajamo izobraževanje za študente arhitekture in gradbeništrva. V sredini januarja smo imeli takšno izobraževanje v Mariboru na katerem je bilo prisotnih 60 študentov  3 letnika arhitekture in gradbeništva. Seznanili smo jih z osnovnimi pojmi glede prekinitve toplotnih mostov, udarnega zvoka in prebojne tehnike.

Večina jih še nikoli ni slišala za elemente Isokorb, kot edino znano alternativo pa so navedli klasično izoliran balkon. Študentje so tekom predstavitve sodelovali in postavljali različna vprašanja. Posebej zanimivi so se jim zdeli naši DWG detajli, katere bodo še potrebovali pri nihovem nadaljnjem delu.

V septembru pripravljamo izobraževanje na fakulteti za Arhitekturo v Ljubljani predavanje za cca. 120 študentov na temo Toplotni mostovi.

Schöckov bilten.
Vedno najbolje informirani z brezplačnimi novicami podjetja Schöck.
Kontakt
BIL_MA_Grupp--Norbert_16z9_FHD_2021
Schöck Bauteile Ges.m.b.H.
BIL_MA_Grupp--Norbert_16z9_FHD_2021