Prawidłowe projektowanie balkonów

Balkony narażone są silnie na działanie czynników zewnętrznych, co powoduje, że mają one bardzo duży wpływ na właściwości termoizolacyjne całego obiektu. Kluczowym zadaniem jest odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie izolacji termicznej. Znaczącą rolę ma tu również sposób ułożenia pozostałych warstw wykończeniowych balkonu. W przypadku gdy na etapie projektu lub budowy wykorzystano niewłaściwe rozwiązania, usterki pojawiają się już na samym początku eksploatacji budynku. Wówczas konieczne są kosztowne i uciążliwe dla mieszkańców naprawy.

Wystające elementy budynków to punkty, w których najczęściej występują mostki termiczne. Przez balkony i loggie może bezpowrotnie uciec nawet 30% ciepła. Natomiast ściany mogą powodować straty energii rzędu 25%. Powoduje to wyższe koszty utrzymania obiektu - mówi Michał Krzyżaniak, Manager Projektów Schöck. Obecny stan balkonów i loggi, rówież w nowooddanych obiektach, dowodzi, że elemety te wymagają odpowiedniego podejścia zarówno przy projektowaniu, jak i wykonawstwie. Uszkodzenia materiału wykończeniowego, odpadające płytki czy korozja biologiczna to częste zjawiska nawet w nowym budownictwie.

Co powoduje usterki?
Tradycyjne balkony charakteryzują się znaczną liczbą warstw, które stanowią nie tylko wykończenie, ale również decydują o termo- i hydroizolacji. Pociąga to za sobą wysokie koszty wykonania, znaczne nakłady czasu i pracy oraz konieczność stosowania rygorów technologicznych. W praktyce oznacza to bardzo dużą awaryjność. Balkony wykonane w technologii tradycyjnej stanowią przedłużenie płyty stropowej poza zewnętrzne ściany budynku. Taka konstrukcja powoduje przerwanie ciągłości izolacji termicznej ściany zewnętrznej, a tym samym powstanie liniowego mostka termicznego. Co więcej, znaczna powierzchnia płyty balkonowej w połączeniu z żelbetem prowadzi do powstania efektu radiatora. W tym przypadku bardzo często stosuje się ocieplenie płyty balkonowej dookoła.

Dolna powierzchnia płyty żelbetowej izolowana jest w systemie ociepleniowym. W górnej części warstwę hydroizolacyjną np.: papę termozgrzewalną, pokrywa się warstwą izolacji termicznej o grubości ok. 5cm, tak aby wraz z jastrychem cementowym i pozostałymi warstwami nie przekroczyć wysokości progu drzwi balkonowych.
Takie ułożenie warstw wykończeniowych powoduje znaczne straty ciepła i niższy poziom temperatur na powierzchni wewnętrznej ścian i sufitu (10,9 oC), w porównaniu do temepratury na powierzchni ściany nie objętej mostkiem cieplnyn (17 oC). Wysokie prawdopodobieństwo uszkodzenia warstw wykończeniowych podczas eksploatacji i wpływ mostka cieplnego sprawiają, że w większości przypadków praktycznie nie da się uniknąć zawilgocenia płyt balkonowych izolowanych tą metodą.

Balkon bez mostków termicznych – to możliwe
Odpowiednie rozwiązanie izolacji termicznej, przeciwwodnej i pozostałych warstw wykończeniowych balkonu warto zaplanować na etapie projektu. Połączenie płyty balkonowej za pomocą Schöck Isokorb® pozwala na eliminację mostków termicznych i jednoczesne skrócenie czasu budowy.

Łącznik termoizolacyjny Schöck Isokorb® montowany jest w warstwie pionowej izolacji termicznej ściany, dzięki czemu stanowi jej naturalną kontynuację, minimalizując jednocześnie powierzchnię ucieczki ciepła. Element ten przenosi obciążenia z płyty balkonowej jednocześnie oddzielając termicznie zimne elementy konstrukcji od ciepłych. Balkony, loggie, balustrady, attyki oraz belki połączone z budynkiem za pomocą Schöck Isokorb® mogą być wyko