Połączenia liniowe a połączenia punktowe w konstrukcjach balkonowych