Łącznik Isokorb® XT – nowe możliwości w budownictwie energooszędnym

Balkony czy tarasy znacznie podnoszą wartość rynkową i atrakcyjność budynków. Jednak są to newralgiczne punkty jeśli chodzi o straty energii. Na styku płyty balkonowej i stropowej bardzo często powstają bowiem mostki termiczne. Ich wpływ jest największy, jeśli płyta balkonowa połączona jest z budynkiem. Do tej pory w budynkach energooszczędnych unikało się projektowania balkonów lub osadzało się je na niezależnej podkonstrukcji, tak by oddzielić termicznie płyty balkonową i stropową. Rozwiązanie to jednak podnosi koszty budowy i znacząco wpływa na architekturę obiektu – mówi Maciej Kowalczyk, Kierownik Działu Doradztwa Technicznego, Schöck Polska.

Firma Schöck opracowała innowacyjny łącznik termoizolacyjny do balkonów Isokorb® XT, który znosi te ograniczenia. Rozwiązanie otwiera nowe możliwości w projektowaniu balkonów, minimalizuje bowiem powstawanie mostków termicznych i  nie wymaga stosowania dodatkowych konstrukcji.

Montowany między płytą balkonową i stropową, łącznik Isokorb® XT oddziela termicznie ciepłe części budynku od zimnych. Dodakowo, ograniczając przenoszenie drgań stanowi on element nośny izolacji cieplnej i tworząc w ten sposób bezpieczne połączenie balkonu z budynkiem, co pozwala układać warstwy wykończeniowe bezpośrednio na płycie.

Za wysokie parametry termoizolacyjne łącznika Isokorb® XT odpowiada specjalna konstrukcja. Element został wyposażony w:

  • Nowy materiał izolacyjny – Neopor o grubości 120 mm. Materiał ten uzyskano przez dodanie do spienionego polistyrenu (EPS) grafitu o przewodności cieplnej 0,031 W/(m•K). Neopor w porównaniu z tradycyjnym EPS lepiej absorbuje i odbija promieniowanie cieplne. W ten sposób materiał zapewnia bardziej efektywną izolację  cieplną
  • Opatentowany moduł HTE (niem. „Hoch-Therm-Effizient"). Składa się on ze wzmocnionego włóknami stalowymi betonu o ultra wysokiej wytrzymałości (Ultra High Performance Con-crete, UHPC) oraz nowego wypełniacza Kronolith. W nowym module zredukowano przewodność cieplną o 50% w porównaniu z dotychczasowym modułem HTE stosowanym w innych łącznikach Schöck Isokorb®. Takie rozwiązanie zapewnia optymalne połączenie przenoszenia sił przekrojowych oraz izolacji termicznej
  • Wysokiej jakości stal szlachetna o podwyższonej wytrzymałości, z której wykonano pręty. System prętów łączy się  na zakład ze zbrojeniem płyt balkonowych i stropowych. Użycie wysokiej jakości stali nierdzewnej pozwoliło zmniejszyć średnicę prętów zachowując przy tym niezmienioną nośność, a tym samym zmniejszyć powierzchnię przekroju i przewodnictwo cieplne łącznika
Pobieranie
300dpi-45.zip
zip, 1,58 MB
72dpi-54.zip
zip, 242,06 KB
Isokorb_XT_20130227.pdf
pdf, 215,30 KB