višestambena zgrada, Zagreb, HR

Tehnopaneli

Objekt Tehnopaneli je smješten unutar Urbanističkog plana uređenja «Heinzelova - Radnička - željeznička pruga». Namjena građevine je stambeno-poslovna, visine 9 nadzemnih etaža, sa parkirališno-garažnim mjestima i spremištima stanara.

Arhitekt

Urbane tehnike d.o.o.

Izvođač radova

Passage gradnja d.o.o.

Statičar

Dobri projekti d.o.o.

Građevinska fizika

Mateo Biluš dia

Površina

GBP: 18662 m2, 9 nadzemnih etaža, 3 podzemne etaže, 139 stambenih jedinica