Učinkovito projektiranje: Schöck Isokorb® priključak za softver Tekla

Učinkovito i jednostavno projektiranje prilagođeno korisnicima. 
Sa Schöck Isokorb® priključkom za softver Tekla.

Schöck podržava korisnike BIM softvera Tekla Structures iznimno kvalitetnim bibliotekama proizvoda i aplikacijama za projektiranje.

Preko priključka možete odabrati Isokorb® objekte i unijeti ih u model građevine. Objekti se sastoje od jednog učinkovitog 3D modela i od jednog aktualnog skupa podataka sa svojstvima proizvoda. Svojstva proizvoda isporučuju se kao atributi, a zbog povezanosti s web-uslugama stalno se aktualiziraju. Korisnik ove atribute može proširiti u skladu sa svojim zahtjevima, ili ih može spojiti (mapirati) s atributima koje je sam definirao. Korisnici mogu na automatizirani način preuzeti vrijednosti iz naših svojstava proizvoda za neke druge primjene u softveru Tekla.

Tehnički preduvjet je internetska veza, budući da se Isokorb® podaci redovito aktualiziraju putem web-usluge.

Pregled svih svojstava

• Izravno unošenje nekog proizvoda u Tekla model
• Uvijek aktualni podaci zbog povezanosti s web-uslugama
• Moguće je spajanje (mapiranje) atributa koje je korisnik definirao
• Odabir proizvoda putem filtera i pretraživanja teksta
• Modeli optimiraju učinkovitost.

Gdje se može dobiti priključak?

Tekla svojim klijentima  besplatno daje na raspolaganje BIM sadržaj u svom skladištu Tekla Warehouse. Ovdje korisnici mogu tražiti, importirati, instalirati te interno i globalno objaviti sadržaje.

Isokorb® priključak je dostupan na stranici skladišta Schöcka.

Korisnici softvera Tekla na skladištu mogu dobiti informacije o najnovijim sadržajima, poput našeg Isokorb priključka.

Schöck Newsletter.
Budite uvijek najbolje informirani uz besplatnu uslugu primanja Schöck newslettera.