Rakennusfysiikan käsikirja Rakennusten kylmäsillat

Schöck on julkaissut helppotajuisen rakenteellisten kylmäsiltojen oppaan. Opas käsittelee rakennusosien kylmäsiltoja ja niihin liittyviä ilmiöitä. Oppaan tarkoitus on antaa helposti ymmärrettävää yleistietoa kylmäsiltojen synnystä ja vaikutuksista rakennuksen käytettävyyteen, sekä lämpöhäviöiden kannalta että kosteuden aiheuttamien mahdollisten homehaittojen suhteen. Suomalaiset kansalliset energiamääräykset käsitellään omassa kappaleessa, ja laskentaesimerkin kautta esitetään eräs tapa määritellä yksittäisen kylmäsillan aiheuttaman lämpöhäviön ja pintalämpötilat.

Opas on laadittu yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa. VTT:ltä työhön ovat osallistuneet erikoistutkijat Jorma Heikkinen ja Tuomo Ojanen.

Rakennusfysiikan käsikirjan osa Rakennusten kylmäsillat on ladattavissa tästä ja on luettavissa verkossa kylmäsiltaportaalissamme.