Praha 10 - Uhříněves, CZ

Viladomy Uhříněves I & II

Celkem 136 bytů v sedmi dvou až třípodlažních viladomech v nové vilové čtvrti. Zděný stěnový systém je zakryt monolitickými stropy s prefabrikovanými balkóny.

Developer

EKOSPOL a.s.

Generální dodavatel

PRŮMSTAV, a.s.

Kontakt
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021
Schöck-Wittek s.r.o.
BIL_MA_Mrkva--Jiri_16z9_FHD_2021