Schöck Novomur®Bezpečný základ pro zateplení paty zdiva

Oblast paty zdiva založeného na základech nebo nevytápěném suterénu patří k rizikovým detailům z hlediska problematiky tepelných mostů. Obzvláště mezi zateplením obvodových stěn zapuštěným pod úroveň terénu (tzv. perimetr) a tepelnou izolací podlahy vzniká kritický tepelný most, který je podmíněn nehomogenním materiálem a geometrickým tvarem konstrukce (s rozdílnou velikostí vnitřní a vnější plochy). Vzhledem ke stále rostoucím požadavkům na tepelnou ochranu je třeba tento tepelný most u soklu budov účinně eliminovat. Správně provedená tepelná izolace paty zdiva zabraňuje vzniku plísní i stavebních poruch a zároveň šetří náklady na vytápění.

více
ILU_NOV_Produktmotiv_Novomur_16z9_FHD_21RL

Tepelná izolace od samého počátku

Schöck Novomur® je energeticky úsporná tvárnice pro zateplení paty zdiva. Ať již se jedná o bytové domy, pro které je určen prvek Schöck Novomur®, a nebo o rodinné domy, u kterých se používá prvku Schöck Novomur® light: Tyto tvárnice tvoří patu zdiva obvodových i vnitřních stěn založených na základech nebo nevytápěném suterénu. Kladou se jako první základní řada zdiva nad nebo pod stropem suterénu – pro přerušení tepelného mostu u soklu budovy.

Bez nutnosti čekání na vyschnutí

Díky svým hydrofobním vlastnostem slouží prvky Schöck Novomur® zároveň jako ochrana proti vzlínající vlhkosti, a to už v době výstavby. Svou tepelně-izolační funkci proto splňují od samého počátku, zatímco u běžných patních tvárnic trvá několik let, než dokonale vyschnou. Během této dlouhé doby vysychání jsou jejich tepelně-izolační schopnosti drasticky omezeny.

Účinné zateplení

Oproti běžnému zdivu s vysokou objemovou hmotností (λ ≈ 1,0 W/(mK)) vykazuje Schöck Novomur® mnohem příznivější hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ ≈ 0,266 W/(mK), což odpovídá zlepšení tepelně-izolačních vlastností o 75 - 80 procent. Systém "pero a drážka" umožňuje kladení prvků nasucho vedle sebe. Zdění lze provádět na tenkou spáru nebo na normální maltu. Hodnota pevnosti v tlaku činí u prvku Schöck Novomur® 20 MPa a u prvku Schöck Novomur® light 6 MPa.

Pro různé tloušťky zdiva

Spolu s technologickým institutem KIT (Karlsruher Institut für Technologie), společností Hydroment GmbH a projekční kanceláří Baukonstruktionen BfB GmbH se společnost Schöck v současné době podílí na výzkumném projektu "THELMA" (Termicky účinné stavební prvky pro zdivo – něm. Thermisch wirksame Bauelemente für das Mauerwerk). Další informace k tomuto projektu naleznete zde.

Výhody
Schöck Novomur®: Zateplení paty zdiva u rodinných a bytových domů
 • Vysoká únosnost
  Splňuje různé statické požadavky:
  Schöck Novomur® light je určen pro rodinné domy a Schöck Novomur® pro bytové domy.
 • Efektivní zateplení paty zdiva
  Snižuje spotřebu energie a zabraňuje stavebním poruchám vlivem vlhkosti a plísní.
 • Hydrofobní materiál
  Suchá pata zdiva a optimální tepelně-izolační vlastnosti od samého počátku, jelikož tvárnice během provádění stavby neabsorbují prakticky žádnou vlhkost.
 • Hladký průběh stavebních prací
  Na rozdíl od řešení s běžnými patními tvárnicemi nejsou nutná žádná přídavná opatření.
Downloads
Technické informace
Technické informace Schöck Novomur®
pdf, 3,45 MB
(01.10.2010)
Technické informace
Stavební fyzika Schöck Novomur®
pdf, 1,20 MB
(01.10.2010)
Montážní návody
Pokyny k provádění Schöck Novomur®
pdf, 32,72 KB
(14.06.2011)
Montážní návody
Pokyny k provádění Schöck Novomur® light
pdf, 32,86 KB
(14.06.2011)
Montážní návody
Uspořádání v konstrukci Schöck Novomur®
pdf, 206,74 KB
(14.06.2011)
Montážní návody
Uspořádání v konstrukci Schöck Novomur® light
pdf, 206,36 KB
(14.06.2011)
Prospekty
Katalog výrobků
pdf, 6,87 MB
(15.05.2020)