Společně proti tepelným mostům

Spojení pro úspornější domy

Cílem společných aktivit je rozšířit povědomí o problematice tepelných mostů mezi širokou veřejností a předávat aktuální a komplexní informace odborníkům ve stavitelství.

„Chceme poukázat na důležitost řešení tepelných mostů při výstavbě energeticky úsporných domů. Společnými silami budeme podporovat architekty a projektanty svými produkty a znalostmi. Naše spolupráce bude probíhat jak v offline tak online prostředí, zahajovacím projektem bude společný webinář,“ říká Ondřej Wittek, obchodní manažer Schöck-Wittek.

Hlavní body spolupráce

1. OSVĚTA: Předávání informací odborné a cílené laické veřejnosti prostřednictvím společných vzdělávacích akcí, např. webinářů, konferencí, diskuzních fór.
2. PORADENSTVÍ: Podpora architektů a projektantů kvalitními podklady obou firem pro správný návrh řešení tepelných mostů a použití produktů v projektech.
3. INOVACE: Společné hledání nových cest pro inovace produktů a řešení.

O společnosti PROPASIV

Společnost PROPASIV se zaměřuje na vývoj a prodej špičkových stavebních prvků určených k přerušení tepelných mostů. Svá řešení vyvíjí zejména pro kotvení lehkých a středně těžkých prvků do zateplovaných fasád, přerušení tepelných mostů při osazování otvorových výplní a technicky náročné stavební situace. Zabývá se i řešením izolace míst s nedostatkem prostoru pomocí speciálních moderních izolací. Svým zákazníkům poskytuje produkty a služby dle koncepce Systém PROPASIV®.